tU mm

De ultieme verbinder: wil de nieuwe Nelson Mandela opstaan?

Meer dan ooit kunnen we in deze tijd de persoon gebruiken die een werkelijke verbinder is. En hiermee bedoelen we niet degenen met het commerciële gebrabbel “we moeten het samen doen”. Door Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger Nee, we bedoelen iemand die echt mensen, politieke partijen of ondernemingen weer succesvol bij elkaar kan brengen. Degene die zich richt op het benoemen van de overeenkomsten in plaats van de verschillen. De maatschappij, wij, zijn aan het verharden. Je merkt het zichtbaar in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven komen mensen tegenover elkaar te staan. Er is geen ruimte meer voor gesprek, we moeten handelen – soms tegen beter weten in. Ook wordt de managerial quote “my way or the highway” wel heel letterlijk gebezigd. Kortom, de ruimte voor discussie is er niet. Natuurlijk is een onderneming geen democratie, maar een medewerker die je betrekt bij een proces, voelt zich serieus genomen. En een betrokken medewerker is loyaler en productiever. Ontbinden Maar ook ondernemingen die abrupt een samenwerking ontbinden, vanwege de crisis of verschillen van inzicht, kunnen in een gesprek waarin wordt gekeken naar overeenkomsten en gezamenlijke doelen, wellicht nader tot elkaar komen. Kortom, ruimte voor een dialoog heeft altijd meerwaarde, maar dan moet wel iemand die rol van verbinder op zich nemen. Een uitgelezen taak voor de ondernemer anno 2012. Het radicale wordt in de politiek ook steeds meer zichtbaar. Partijen staan ver uit elkaar en dan moet er een partij, een echte leider of inspirator, in staat zijn deze mensen weer dichter bij elkaar te brengen. Overeenkomsten boven tafel halen en de discussiepunten in ieder geval vanuit begrip voor het standpunt laten uiten. Waar begrip is, is eerder ruimte tot samenwerking. Hiermee niet zeggende dat het poldermodel werkt, want dat doet het in onze ogen namelijk niet. Burenruzie Ook in de dagelijkse gang van zaken “aan de keukentafel” komt dit onbegrip en de verharding terug. Neem nou de burenruzie, waarbij de buurman net even iets meer geluidsoverlast dan voorheen produceert. Wanneer deze persoon hierop aangesproken wordt, bestaat de kans dat deze dit zeer persoonlijk neemt met een escalatie als gevolg. Deze mensen moeten dan door een derde bij elkaar gezet worden om het dispuut te beslechten. De televisieprogramma’s buitelen over elkaar om deze sensatie uit te buiten en de bemiddelaar te spelen. De man of vrouw die, op wat voor niveau dan ook, mensen weer dichter bij elkaar brengt is een persoon die in ieder geval het eigen ego voorbij is. Deze leider die enerzijds zoekt naar de overeenkomsten, om mensen aan tafel te krijgen en anderzijds partijen in kan laten zien dat vooruit komen (vanuit de eigen standpunten) soms ook het gesprek aangaan kan betekenen. Begrip Je kunt niet iemand anders begrijpen (zonder het eens te zijn) als je het verhaal niet echt hoort. Begrip kweken is een eerste stap. Maar ook de meest negatieve kant schetsen, het doemscenario, hoort bij de rol van de verbinder. Immers, dat is mogelijk het andere uiterste op het moment dat mensen niét dichter bij elkaar komen. Het totaalplaatje in een respectvolle omgeving tonen en mogelijke vervolgstappen zichtbaar maken De verbinder is empatisch, analytisch, charismatisch, sociaal en een netwerker. Het zijn over het algemeen prettige mensen om een gesprek mee aan te gaan, zijn uiterst bedreven in het vak communicatie, zonder dat het een geleerd kunstje is. Deze mensen luisteren echt en weten intuïtief hoe ze een grote gedifferentieerde groep aan zich kunnen binden. Wil de nieuwe Martin Luther King of Nelson Mandela opstaan? Bron: NU Zakelijk