tU mm

Management vs. Leiderschap

Leiderschap3 Als fervent aanhanger van het Ubuntu principe - gebaseerd op openheid, gelijkheid, gezamenlijkheid en verbinding - kwam ik een inspirerend blog tegen dat ik graag wil delen. Ik heb het vrij vertaald vanuit het Engels en aangevuld met mijn eigen visie. Er is een verschil tussen management en leiderschap . Management gaat over het doen van dingen - de dagelijkse activiteiten die nodig zijn om de operationele dingen gedaan te krijgen.  Leiderschap, anderzijds, gaat over mensen. Daarbij is het minder van belang wát je doet maar meer van belang wíe je bent, als wezen. Het is hoe je je laat zien aan je mensen. Het gaat er daarbij om beschikbaar te zijn voor mensen om de menselijke kant van de zaak te behandelen.  Als leiders (bestuurders, directeuren, managers, coaches) voortdurend bezorgd zijn over de operationele zaken - welke deadlines te halen, welke resultaten te bereiken, welke projecten af te handelen - hebben ze minder tijd om te zorgen voor de mensen die al die operationele dingen laten gebeuren. Alles dat je aandacht geeft groeit. In dit voorbeeld dus nog meer zorg om deadlines en resultaten. Leiders zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten. Leiders zijn verantwoordelijk voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Zonder de steun van de mensen in een organisatie, zijn het de leiders die het gevoel hebben dat ze meer verantwoordelijkheid – grip, beheersing en controle - voor de operationele zaken moeten nemen, omdat ze weten dat zij uiteindelijk het mikpunt zijn. Maar hoe krijgen ze deze steun, dat kan immers niet per decreet afgedwongen worden. Vertrouwen krijgen begint met vertrouwen geven.  Dus wat als i.p.v. op operationele zaken meer van de energie van de leiders gericht wordt op het leiden - het voorbeeld geven en richting wijzen - en het opbouwen van relaties met de mensen. Zodat ze hen kunnen vertrouwen en zij hen vertrouwen? Dan kunnen de leiders de mensen in de organisatie in staat stellen, ruimte geven en faciliteren, om verantwoording te nemen voor de operationele zaken en het primair proces. Wat hen in de gelegenheid stelt om te doen wat een leider als beste kan doen en behoort te doen- kijken naar en plannen voor de langere termijn toekomst.  Als je in een positie van leiderschap in een organisatie zit, beantwoord dan deze vraag: "Welk percentage van mijn tijd besteed ik aan het beheer en management vs. leiderschap?" Als het percentage voor leiderschap kleiner is, stel je dan eens voor wat er mogelijk zou zijn indien de getallen omgedraaid zijn..  verbonden_handen Van controle en beheersing naar vertrouwen en verbinding!