tU mm

Gratis advies van een coach zelforganisatie

vertrouwen Regelmatig wordt mij gevraagd wat zelforganisatie kan betekenen voor een organisatie. Graag geef ik daar een eerlijk antwoord op.  Zelforganisatie blijkt een weerbarstig proces. De eén gaat het te snel en de ander niet snel genoeg. Het is van belang om te allen tijde voor ogen te houden dat het een PROCES is, een lang meerjarig proces. Tegelijkertijd ligt daar de valkuil dat ‘het allemaal wel goed komt’. Niets gaat echter vanzelf, verandering is hard werken en vraagt de bereidheid om in de spiegel te kijken. De afgelopen jaren heb ik  als extern adviseur in zorg en welzijn de passie op de werkvloer voor het werk met de cliënten mogen zien en voelen. Heel erg mooi. Ik ben dan ook dankbaar dat ik daar in een ondersteunende en faciliterende rol mijn bijdrage heb mogen leveren. Ik ben overtuigd van de enorme potentie die er zit in de mensen, de professionals, op de werkvloer en ik geloof heilig in de mogelijkheden van zelforganisatie. Ik heb echter ook ervaren dat teams vaak nog niet echt geholpen worden door de betreffende organisatie om de energie voor vernieuwing vrij te maken. Bij zelforganisatie is de organisatie verantwoordelijk voor het WAT en de professionals in het primaire proces voor het HOE. Helaas blijft het WAT vaak te veel achterwege en worden er in mijn ogen te veel instructies en opdrachten naar de teams gestuurd die een duidelijke invloed op het HOE hebben. Zelforganisatie is veelal niet volledig omarmd door de gehele organisatie. Communiceren over het succes van zelforganisatie in een personeelsblad, een bericht op intranet of op een kerstkaart zijn lege zinnen wanneer het niet daadwerkelijk zo door het overgrote deel van het personeel beleefd wordt. Je ziet dat er vanuit raad van bestuur, directie en management gaandeweg het proces steeds meer de neiging is om terug te grijpen op oud gedrag: grip en controle. Zowel op proces als op inhoud. Dat is niet helpend voor zelforganisatie. ‘Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’, luidt een mooi spreekwoord. Een citaat van Albert Einstein sluit hier mooi op aan: ‘We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken die we gebruikten toen we ze creëerden’. Oftewel wanneer je verandering wil zul je ook daadwerkelijk zaken wezenlijk anders moeten doen. Zelforganisatie vraagt om een gezamenlijk doel, wederzijdse afhankelijkheid om dat doel te bereiken, eigen initiatief, besturing en uitvoering van werkzaamheden in dezelfde hand, horizontale samenwerking en een bijdrage van iedereen. Dít zijn de basisprincipes waarop je als medewerker en team je organisatie steeds weer kunt bevragen. Vraag om duidelijk kaders, heldere richtlijnen, resultaatafspraken, budgetten, managementinformatie en bepaal vervolgens ZELF hoe je dit gaat organiseren en realiseren. Kernvoorwaarde om het proces van zelforganisatie te laten slagen is 3-laags vertrouwen:
  • Vertrouwen in de organisatie
  • Vertrouwen in je team
  • Vertrouwen in jezelf
Zorg dat je SAMEN blijft werken aan de beste zorg voor je cliënten.
Trust-In-Your-Wings