tU mm

Vitaal personeel

Voorkomen is beter dan genezen.

Het meeste werk doen we tegenwoordig met ons hoofd. In de kenniseconomie draait het steeds meer om creativiteit, om een inspirerende manier samenwerken, en om denkkracht. Uiteindelijk zijn de medewerkers, het ‘menselijke en sociale kapitaal’ van organisaties, het unieke van iedere organisatie, dat niet valt te kopiëren.

De mentale gezondheid én de competenties van de medewerkers zijn de enige factoren die kunnen zorgen voor een duurzaam concurrentievoordeel. Mensen die gezond leven, eten, bewegen, etc. zijn niet alleen fysiek gezonder, maar ook mentaal weerbaarder en flexibeler. Een gezonde geest zit immers in een gezond lichaam. Vitale mensen in vitale organisaties!

De focus komt daarmee te liggen op gezondheidsbevordering, preventie en duurzame inzetbaarheid. Het bevorderen van mentale gezondheid van de medewerkers is steeds meer een noodzaak voor de bedrijfsleiding. Vitale mensen in vitale organisaties!

Hoe bereik je dat? De vitaliteit van mens en organisatie kan worden bevorderd door gezondheidsbevordering op het werk, met bijvoorbeeld programma’s om mensen te helpen meer te bewegen. En door het creëren van goed, gevarieerd werk. Vroeger dachten we dat je gezond moest zijn om te kunnen werken, nu weten we dat werken veel gezonder is dan niet-werken. Daarnaast zijn goede sociale interacties belangrijk: een prettige werksfeer tussen collega’s, vertrouwen tussen leiding en medewerkers, en waardering van vakwerk en prestaties. En tenslotte door de menselijke waardigheid bij alle bedrijfsbeslissingen mee te wegen.

Bevlogenheid en vitaliteit: hetzelfde? 

Bevlogenheid en vitaliteit worden vaak in één adem genoemd. Ze hebben zeker raakvlakken, maar zijn toch verschillende begrippen. Bevlogen medewerkers hebben plezier in hun werk. Ze zijn toegewijd en werken met energie. Er is een balans tussen energie krijgen en energie geven. Dit zegt echter nog niet alles over hun vitaliteit. Een medewerker kan zijn werk namelijk heel leuk vinden en tegelijkertijd privéproblemen hebben. Hij kan dan toch uit balans raken. En dan heb je nog de ambitieuze, hardwerkende medewerker. Ogenschijnlijk bevlogen, maar vaak druk bezig zijn energiereserve op te drogen.

Wilt u vitaal personeel? Neem dan contact met ons op.