tU mm

Projectmanagement

Opzetten en aansturen van o.a. implementatieprojecten, aanbestedingsprojecten en iso-projecten. Als projectmanager ben ik breed inzetbaar; u verzorgt de inhoud, ik bewaak het proces. Aanpak op maat, gericht op resultaat met draagvlak. Goede voorbereiding is daarbij het halve werk.

Projectmanager

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van een project binnen een bepaalde periode. Ik realiseer het project door het coördineren en/of aansturen van projectmedewerkers, het projectmanagement. Ik beschouw mijn opdrachtgevers als inhoudelijke experts op hun werkterrein en vervul zelf de rol van projectmanager.

Hoe ga ik te werk

Een project heeft meerdere fasen, waarin het accent steeds op andere taken ligt.

1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden

U als opdrachtgever geeft aan wat de reden en de doelstelling van het project is. Als dit nog niet duidelijk is, kan ik u hierbij adviseren. Waar moet het eindresultaat aan voldoen? Vaak worden doelstellingen in de beginfase nog (te) vaag geformuleerd. Voor het formuleren van scherpe en heldere doelstellingen gebruik ik SMARTIE.

In deze fase moeten er ook afspraken gemaakt worden over randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget en de middelen. Tevens moeten er duidelijke afspraken komen over de communicatie tussen het lijnmanagement en het projectteam. Het geheel wordt vastgelegd in een projectplan dat door u moet worden goedgekeurd.

2. Een ontwerp maken

Nu er een doelstelling is, kan ik een projectontwerp maken. In de ontwerpfase komen de volgende punten aan bod:

Hoe stem je de verschillende activiteiten op elkaar af om het eindresultaat te bereiken? Welke tussentijdse mijlpalen komen er? Welke producten worden in welke fase opgeleverd?

3. Het project starten

De betrokken partijen moeten goed geïnformeerd en gemotiveerd worden. Vaak volgen er een of meerdere bijeenkomsten waarin de teamleden elkaar leren kennen en door mij voorgelicht worden over het project. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Ik zorg ervoor dat er een teamgeest ontstaat waarin het project tot een succes kan worden.

4. Het beheersen van de voortgang

Als project manager heb ik de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Als er regels zijn opgesteld, zie ik ook toe op de naleving daarvan. Als er tussentijdse deadlines zijn vastgesteld, moeten die ook worden gehaald. Ondertussen moet er waarschijnlijk veel geïmproviseerd worden. Er duiken ongetwijfeld grotere en kleinere problemen op: een extra kostenpost, een leverancier die niet op tijd is, een teamlid dat ziek wordt. Improviseren is aan de orde van de dag. Ik sta open voor creatieve ideeën en oplossingen uit het team. Als eindverantwoordelijke weeg ik de voordelen en risico’s af en neem een besluit.

Rollen

  1. Ontwerper: ik ontwerp een projectplan.
  2. Controleur: ik hou in de gaten of de planning gehaald wordt.
  3. Spreker: ik zit vergaderingen voor en geef presentaties.
  4. Coach: ik motiveer mensen en geef tips.
  5. Risicomanager: ik hou risico’s in de gaten en bedenk alternatieve oplossingen als dingen mis gaan.

Het maakt niet uit hoeveel we doen als de dingen die we doen niet het belangrijkst zijn.