tU mm

Interimmanagement

U heeft behoefte aan tijdelijke managementversterking en bent op zoek naar een passende interim manager. Vanuit mijn achtergrond ben ik o.a. inzetbaar voor operationele zaken, financieel-administratief, personeelszaken, commercie en management.

Wat krijgt u

Een gedreven, stressbestendige professional met probleemanalytisch vermogen en een open houding. Ik ben gericht op het bereiken van mijn doelen en werk daarbij daadkrachtig en nauwgezet met oog voor mens en organisatie. Vertrekpunt is altijd de door u geformuleerde opdracht. Ik schroom echter niet deze ter discussie te stellen als voortschrijdend inzicht daar om vraagt.

Soorten interim management

De redenen om mij als interim-manager aan te trekken kunnen divers zijn;

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat

  • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
  • de huidige manager langdurig ziek is
  • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
  • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat

  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
  • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
  • dit vereist wordt door externe instanties

Varianten

Speciale Projecten


Voor projecten die parallel lopen aan de rest van de gang van zaken van uw organisatie. Geen ingrijpende gevolgen voor het bedrijf.


Piekperiode


Extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal.


Overbruggingsperiode


Voor als er een gat ontstaat in het management. Dit is tijdelijk tot er bijvoorbeeld een vaste werknemer voor een vacature is gevonden of als de betreffende leidinggevende tijdelijk afwezig is.

Problemen ontstaan wanneer wij het ene zaaien en iets totaal anders denken te kunnen oogsten.