tU mm

Denkkracht

Meedenken over inhoudelijke problemen of uitdagingen. Met als resultaat een scherpe analyse of verhelderende, toegankelijke tekst (notitie, rapport, model, methodiek).

Een nieuwe werkwijze invoeren, een fusie tussen twee organisaties gedragen begeleiden, van aanbod naar vraaggericht leren werken, allemaal processen waar van het management wordt verwacht dit in goede banen te leiden. Het vraagt om een open mind, out of the box denken, bereidheid om te veranderen en in elkaar te investeren. Vindt in de waan van de dag hier maar de rust en aandacht voor.

Ik combineer denkkracht en hands-on aanpak. Denkkracht voor de juiste probleemstelling, analyse en strategie en een hands-on aanpak die zorgt dat uw boodschap aankomt. Een plaats krijgt in de hoofden én harten van uw medewerkers, doelgroepen, klanten en prospects.

Mijn brede ervaring stelt mij in staat op strategisch niveau mee te denken met directies en management van bedrijven en instellingen. De vertaling van strategieën en plannen naar concrete acties is een extra dimensie aan de dienstverlening van UbuntU advies. Daarbij speel ik vaak de regierol, de rol van spin in het web die niet alleen de kwaliteit bewaakt, maar ook de termijnen en budgetten.

Ondernemen is willen winnen. Beter zijn dan en onderscheidend zijn t.o.v. de concurrent. Daar is strategisch inzicht voor nodig. En het vermogen vooruit te denken. Kunnen luisteren is daarbij de belangrijkste kwaliteit van een adviseur. En vervolgens in staat zijn de vertaalslag te maken en oplossingen te bedenken. UbuntU advies richt zich op bedrijven en instellingen die zich willen onderscheiden.

Conceptontwikkeling

UbuntU advies ondersteunt organisaties met strategieontwikkeling en conceptontwikkeling op een actieve wijze. Brainstormsessies, mindmapping, Open Space en Wereld Café zijn enkele beproefde methoden om te komen tot betrokkenheid en daarmee wordt daadwerkelijk inhoud gegeven.

Mensen kunnen alleen nieuwe oceanen ontdekken als ze de moed hebben om de kust uit het oog te verliezen